Openingstijden

Van der Meer Diervoeders is geopend op de volgende tijden:

Maandag:

9.00 tot 18.00 uur
Dinsdag: 9.00 tot 18.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 18.00 uur
Donderdag: 9.00 tot 18.00 uur
Vrijdag: 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag:

9.00 tot 17.00 uur


Carnaval: Maandag GESLOTEN / Dinsdag GESLOTEN


Onze Koopavond vervalt op donderdag 17 oktober t/m donderdag 2 april 2020


Privacyverklaring Merakal

Via de webwinkel van www.merakal.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Merakal BV, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [07-06-2018].

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze webshop laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt ter verwerking.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen die via onze webshop worden geplaatst af te handelen:

  • NAW gegevens;
  • factuuradres;
  • e-mailadres;
  • betalingsgegevens;

contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en/of diensten die u bij ons heeft gekocht.

Wij zullen de aan uw gebruiksnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.


Tel: 045-5311588 of per email: Merakal@ziggo.nl